Punktlighet

Våre busser skal komme til avtalt tid. Det er en del av vår service som busselskap.